جمعه ١٧ مرداد ١٣٩٩
 


    دوشنبه ٩ اسفند ١٣٩٥

    

   عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: کدخدا پرستی و آمریکاپرستی نوع شرک است.

    حیم پورازغدی در دانشگاه صنعتی شریف:کدخدا پرستی و آمریکا پرستی کفر و شرک است 

   

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، رحیم پورازغدی در نشست دانشجویی که با موضوع از مردم سالاری دینی تا قوانین سرمایه داری که توسط بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، با اشاره به منشور روحانیت امام خمینی گفت: امام براساس این منشور روحانیت را به دو دسته تقسیم کردند که یک دسته از آنها شامل روحانیت متحجر و یک دسته نیز روحانیت لیبرالی و آمریکا پرست هستند.

 

وی با بیان اینکه اسلام لیبرالی و اسلام متحجر در ظاهر و از جهات دین سیاست و اخلاق مخالفت هایی با هم دارند اما بر سر موضوع انقلاب اسلامی و مخالفت با آن دارای وجه اشتراک هستند، تصریح کرد: همین ها امام را به این متهم می کردند که با جهان بحث کرده و این در حالی بود که امام خمینی در برابر جهان خواران ایستاده بود و امروز نیز شاهدیم که انقلاب اسلامی جهانی شده است و این پرچم