شنبه ٠٣ مهر ١٤٠٠
 


    يکشنبه ٥ مهر ١٣٩٤

    الزامات اخلاقی دانشجویی

   الزامات اخلاقی دانشجویی

    ورود به هر محیط جدید ما را با مجموعه ای از ابهامات و سردرگمی های اخلاقی مواجه می سازد. بدیهی است که در ابتدا بایدها و نبایدها را نمی دانیم اما اگر این دوره طولانی شود، هم برای ما مشکل ساز می شود و هم برای محیطی که به آن وارد شده ایم. رخ دادن چنین اتفاقاتی در بدو ورود به دانشگاه امری طبیعی است؛ 

   

ورود به هر محیط جدید ما را با مجموعه ای از ابهامات و سردرگمی های اخلاقی مواجه می سازد. بدیهی است که در ابتدا بایدها و نبایدها را نمی دانیم اما اگر این دوره طولانی شود، هم برای ما مشکل ساز می شود و هم برای محیطی که به آن وارد شده ایم. رخ دادن چنین اتفاقاتی در بدو ورود به دانشگاه امری طبیعی است؛ این که ندانیم با استاد، با سایر دانشجویان، با فلسفه دانشگاه، با حجم دروس و فعالیت ها، چگونه براساس ضوابط محیط و نیز اخلاقیات عمل کنیم، بدیهی است. اما برای آن که بتوانیم درون این مجموعه باقی بمانیم، نیاز است تلاش بسیاری برای علم به هنجارها و ارزش هایش به عمل آوریم.
در نوشتار پیش رو، طی گفت و گویی صمیمانه با حجت الاسلام محسن گمار، کوشیده ایم به بخشی از الزامات و اخلاقیاتی که به نظر می رسد بیشتر محل سوال باشند، بپردازیم. ایشان با توجه به آشنایی نزدیکی که با مجموعه های دانشجویی در طی سالیان داشته اند، و نیز با تواضع بسیار، پاسخ گوی سوالات ما بودند. شرح این گفت و گو در ادامه خواهد آمد:

•    در هر شرایط و مکانی یک سری ضوابط و چارچوب هایی به غیر از ضوابطی که خود آن مکان یا سازمان تعیین کرده است باید رعایت شود که برگرفته از منش و اخلاق انسانی است، در دانشگاه فرد چه چارچوب هایی را باید رعایت کند؟
دانشجو باید محیط دانشگاه را خوب بشناسد، همچنین با مبانی و چهارچوب های نظام حاکم بر دانشگاه آشنا شود و خود را با آن وفق دهد و در برابر ایرادات موجود با یک حرکت منطقی به سمت اصلاح آن پیش برود. دانشجو باید بداند در محیط دانشگاه با افسار گسیختگی نمی تواند به اهداف خودش برسد و باید چهار چوب ها را رعایت کند و این رعایت کردن چهارچوب ها از نظرگاه قانون گذار و مجری مهم است. دانشجو باید ببیند که چرا این قانون وضع شده و روابط بین قوانین را فهم کند  و عمل به رای نکند. خیلی از مشکلات دانشجویی در بند قوانین نیست و بیشتر آن مربوط به جهل است اگر افراد جهل خود را نسبت به دانشگاه نسبت به وظایف-شان و نسبت به تاریخی که در آن قرار گرفته اند بدانند، بسیاری از امکانات موجود در دانشگاه را مفید برای حرکت خود می دانند و به ندرت احساس کمبود و خلأ می کنند. پس هرکس اگر ابتدا در صدد رفع جهل خودش حرکت کند این حقیقت را درک می کند. آنچنان محیط و بستری در دانشگاه فراهم است که اگر هر دانشجو جهل خود را از بین ببرد، اسباب رشد و کمالش را در دانشگاه پیدا می کند. نکته بعدی این است که دانشجو باید بداند در محیط یکدستی وارد شده است. محیطی که همه هم سن و سال اند و برخی هم هستند که سوابق بهتری از آنها دارند. در چنین مجموعه ای شرایط وفاق و همدلی و همراهی فراهم است و باید از این فرصت استفاده کنند. دانشجو باید حواسش را جمع کند که بار دانشگاه روی دوش او به حرکت می افتد و نباید مانند بقیه دانشجوها  دانشجویی کند؛ اگر همه درس می¬خوانند او باید بهتر بخواند. اگر همه درس می خوانند و  بعد می روند پی زندگی شان، او باید ابتدا درس بخواند بعد درس بدهد، اگر همه بعد از کلاس به خوابگاه می روند او باید مطالعه دوباره کند. اگر همه شب امتحان درس می¬خوانند او همان چند روزه باید بخواند و ملکه ذهنش کند. در چنیین شرایطی امکان رشد خیلی بیشتر است چرا که بقیه دانشجویان به این ها اهتمام نمی ورزند. اگر فرد تلاش کند که متمایز باشد قطعا متحول خواهد شد. در دانشگاه افراد مختلفی دیده می شوند با اخلاق های مختلف شاید همه اخلاق کامل را نداشته باشند اما به خوبی های اطراف باید درست نگاه کرد تا آن خوبی ها جذب و متعلق به  تو شود؛ در چنین شرایطی فرد می تواند صاحب مکارم اخلاق شود. دانشجو باید بداند که امید پدر و مادرش به اوست و بعد دانشگاه باید به بهترین شکل از درسی که خوانده استفاده کند. تا دل خانواده اش را شاد کند. اگر دانشجو اینطور بود و عزم نمود که جواب زحمات پدر و مادر را بدهد از هیچ فرصتی دریغ نمی کند و تهدیدهای خودش را تبدیل به فرصت می کند. برای دل پدر و مادر هم که شده دانشجوی برتر می شود. دانشجو باید از خلوت کردن و تنها شدن پرهیز کنید چون منشأ فساد است.  و از کسالت و تک روی پرهیز کند. از  خیال پردازی و آرزوسازی به جد بپرهیزد. چون باعث فساد می گردد.  باید تا می¬تواند به جماعت بپیوندد. جماعت بلوغ فرد را زیاد می کند.

•    با توجه به تأکیدی که بر نقش استاد و معلم در دین مبین اسلام شده است، ارتباط صحیح میان استاد و دانشجو باید چگونه باشد؟
 احترام و تکریم استاد از جانب شاگرد بحث عقلایی و شرعی است و عقلا در همه عالم و در همه ادوار به این مهم رسیدند که باید احترام بگذاریم. البته خود همین احترام دارای شاخه هایی است. احترام فقط به این نیست که در برابر استاد ادب کنی و در برابرش تواضع کنی! فهم کردن درس استاد، درک روش و طریقت استاد، عامل بودن به دستور وی و نیز  عامل بودن به تکالیفش همه در حیطه احترام است.
نکته بعدی این است که باید نسبت به استاد مسئولیت پذیری پیدا کنیم؛ یعنی دانشجو باید بداند که نسبت به حفظ و پذیرا شدن استاد باید حس مسئولیت داشته باشند. استاد می تواند آنها را به تعالی و کمال برساند و اگر کسی توانست از استادش درست استفاده کند و فهمید که در غیر این صورت مورد مؤاخذه خدا قرار می¬گیرد، احترام به استاد با همه شئون را لحاظ می کند! ما نسبت به اساتید و علما مسئولیم زیرا این مسئولیت باعث انگیزه می شود. ادب به ساحت استاد امری ضروری است و اگر در مقابلش بی ادبی کنیم طبیعی است که استاد را از دست می¬دهیم و او رغبت چندانی ندارد تا همه مفاهیم را به ما بگوید. باید ادب استاد را نگه داشت به ویژه اگر می¬خواهیم در بحث تولید علم توفیق پیدا کنیم.

نکته دیگر محبت به استاد است؛ نسبت به استاد باید دلسوز و مهربان بود و با رأفت برخورد کرد. وقتی استاد درسی را می دهد باید نسبت به استاد یک نگاه توأم با محبت داشت. باید برای اینکه به ما علم می آموزد یک رفتار توأم با محبت درقبال ایشان داشت. می شود درسی را یاد گرفت و رفت. اما کسی که خوب بله استاد می¬گوید و خوب درسش را گوش می دهد، معلوم است مهربانیش را به پای استاد ریخته است. استاد نباید از ما رنجیده شود زیرا حقوقی به گردن ما می آید. در دین اسلام توضیحاتی درباره حق استاد وشاگرد داریم و اگر حقوق استاد را رعایت نکنیم بعد از مدتی خدا استاد خوب را از ما می گیرد و از خیر کثیر بازمی مانیم. اگر قرار باشد دوران دانشجویی خوبی داشته باشیم، اگر حق استاد را رعایت نکنیم یک استاد بد بر ما وارد می شود که باعث می شود از دانشجویی  و دانشگاهی بودن¬مان استفاده نکنیم و صرفا یک عمر و زمانی را هدر بدهیم.

•    متأسفانه بسیاری از اوقات آشنایی با فضای فکری علوم غربی و تفکرات جدید باعث دوری فرد از معنویت و بعضا انحراف از تفکر توحید می شود. چه کنیم که در عین حال که علوم غیر اسلامی را می آموزیم تحت تأثیر فضای عقیدتی آنها قرار نگیریم؟
در واقع باید یک درصد احتمال خطا در دروس را بدهیم. علم خواستگاهش تجربه و آزمون و خطاست و اگر نخواهیم این را در نظر بگیریم که این آزمون و خطا از بستر کفر بیرون می آید و با فرض اینکه این علوم از بستر یک سری افراد دلسوز و نگران بشریت بیرون می آید، در چنین شرایطی احتمال خطا اگر یک درصد هم باشد احتیاط ما را در نوع نگاه به علم تقویت می کند. بچه ها باید مواظب باشند که بیهوده برای علوم غش نکنند! زیرا بعد از مدتی بنده آن می شوند و دیگر ما از علوم بهره نمی بریم و علوم است که از ما بهره کشی می کند. چندین سال است که رهبر معظم انقلاب بر تولید علم تأکید می کنند. تولید علم از یک بیداری حکایت می کند و  انسان بیدار از هرجا بخواهد علم را  بگیرد علم نافع و درست را می گیرد؛ علمی که سبب حرکت به سمت نور است! پس به این راحتی علوم را یاد نمی گیرد. او اگر بداند خواستگاه همه علوم تجربه و آزمون و خطاست برایش غش نمی¬کند و باید با احتیاط با آن مواجه شود. برخی علوم از نظام صهیونیستی بیرون می آید و خواستگاه دینی ندارد لذا باید صفحه به صفحه آن را با احتیاط خواند و با تردید به علوم نگاه کرد و نگاه انتقادی را تقویت کرد.

•    به نظر شما محیط  دانشگاه بییش از هر چیز کدام قاعده اخلاقی را می توانید تهدید کند؟ توصیه تان برای مقابله با این فضا چیست؟
اگر مجموعه بچه های خوب در خوبی شان و نشر آن اصرار داشته باشند بهترین دفاع در مقابل هجمه های انگشت شمار افراد بد هستند. پس توصیه اول این است که خوب ها به خوبی شان ادامه دهند و آیه «فاستقم کما امرت» را سرلوحه کارشان قرار بدهند. سوء ظن را کنار بگذارند و بنا  را بر این بگذارند که بسیاری از افراد جاهلند نه مغرض و دشمن! پس تلاش کنند که به آنها علم بدهند،  اما به طریقی خوب و روشی نیکو و با برخوردی معقول و دلنشین. اگر جبهه ی بچه های مؤمن خوب عمل کند، تیم دشمن ضعیف می شود؛ این یک روند طبیعی است. ما در دانشگاه اجازه ایجاد درگیری نداریم و بنا نیز بر این نیست. چرا که هر چه هست از سر ندانستن است و نه دشمنی. اما وقتی نادانی حجمش زیاد می شود دشمن از آن استفاده می کند. باید در دانشگاه حجم نادانی و جهالت را  کاهش دهیم تا دشمن امکان ضربه زدن به ما را توسط جهال پیدا نکند.

 

 

 

 

 

امتیازدهی
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج
قابل توجه
سریعترین خودروی جهان + تصاویر
یادداشت دانشجوی دانشگاه رازی درباره اکران «حرام‌زاده‌های بی‌شرف»؛
نگاهی به سریال «کیمیا» ساخته جواد افشار
ماجرای فیتیله ای که پایین کشیده شد
نشست هم اندیشی ویژه استادان دانشگاه برگزار گردید
كتابي با عنوان كتاب "آقازاده عزيز"
انجمن اسلامی دانشجویان برگزار میکند:
اکران فیلم دربند در سینما بهمن
کرسی آزاد اندیشی با موضوع تفکیک جنسیتی در دانشگاهها، دوشنبه 11/9/92
جزئیات آزمون دکتری ۹۳/ از ضرایب دروس تا اعلام نتایج
برگزاری مسابقه کتابخوانی "باکاروان آفتاب"
بیماری نادر در حیوانات + تصاویر
مراسم قرعه کشی عمره دانشجوئی دانشگاههای استان چهارمحال و بختیاری در تالار شهید مطهری دانشگاه شهرکرد برگزار گردید
ثبت نام عمره دانشجوئی
آمریکا نزد ملت‌ها منفورترین قدرت جهان است/ همه گزینه‌ها روی میز باشد؛ چه غلطی می‌خواهند بکنند؟
ثبت نام هفدهمین دوره مراسم "ازدواج دانشجویی" آغاز شد.
غم و شادی، همیشه با هم!
عکس/ دختر سید حسن خمینی
جدول/ قیمت انواع موبایل در بازار
دعای وداع امام سجاد(ع) با ماه رمضان با نوای جانسوز میثم مطیعی
استراتژی جدید غرب در مواجهه با ایران
نگاهی به معادلات جدید منطقه /چرا اخوان افول کرد ؟
هزینه‌ها و درآمدهای دانشگاه احمدی‌نژاد
عزیزم بهترين فيلمي که تو عمرت ديدي چي بود؟
آيا تجربه توزيع لامپ كم‌مصرف ارزان قيمت را نمي‌توان در مورد شيرآلات مدرن تكرار كرد؟
همه فوتبالیست ها در الهیه، فرشته و فرمانیه!
جریان های انحرافی در دولت های بعد از انقلاب؛ «مشارکت» برای براندازی نظام!
خرافه‌های عروسی در کشورهای دنیا
حجاب برتر دختر ورزشکار ایرانی؛ درخشان‌تر از مدال نقره بازی‌های آسیایی
احمدی نژاد هم رجعت می‌کند؟
نکاتی برای ورود به ماه رمضان از زبان آیت الله قرهی؛ از هم حلالیّت بطلبیم
آغاز جداسازي اينترنت از اينترانت خانگي
عقدکنان دو مجری معروف در جماران + تصاویر
روایتی از حضور رهبر انقلاب در منطقه آغشته به آلودگی شیمیایی+عکس
نامه تهیه‌کننده برنامه سحرگاهی شبکه دو سیما به فرزاد جمشیدی
طنز/ از تبليغ تلويزيون‌در نود تا رنگ‌مو در زنده‌باد‌زندگي
روحانی در همایش افق رسانه:این انتخابات تمام شبهات درباره مشروعیت نظام را پاسخ داد/ نقش رهبر انقلاب بی‌بدیل بود
چگونه نوه مسيحي قيصر روم، مادر امام زمان(عج) شد؟
همه آنچه در جریان ترور آیت‌الله خامنه‌ای گذشت
ورود روزانه 16 هزار پرونده به قوه قضائیه/ سرقت جرم نخست کشور
نامه‌ عجیب فرزاد جمشیدی درباره شایعات پیرامونش!
جدیدترین آهنگ حامد زمانی به نام «ما ایستاده ایم»
حجه الاسلام قرائتی: هیچ کاندیدایی نمی‌گوید قرآن درباره مشکلات اقتصادی چه می‌گوید!
واقعا حجاب مهم است؟
شعور و معرفت در هستی به روایت یک دانشجوی امریکایی
٨توصیه شهاب مرادی برای دختران مجرد در سن بالا
عکس هایی از عجیب ترین عمل پیوند صورت +18
زینب (س)، مادر تمام مصیبت ها
اسرائیل در جولان منتظر همان پاسخی باشد که در جنوب لبنان گرفت
هفت روز از فداكاري آتش‌نشان تهراني گذشت؛ اين سطل آب يخ لازم بود تا حواسمان بيايد سر جايش
تعرفه‌های پزشکی بخش خصوصی در سال ۹۲ اعلام شد
حضرت روح الله از استقامت برای پیشرفت می گوید
دكتر سعيد جليلي در كنفرانس خبري خود در استانبول: حق غنی‌سازی اورانیوم یک اجماع ملی در ایران است
پاسخ به سوالات شرعی و شبهات مذهبی
ناگفته های احمدی مقدم از حوادث 88
توهین جدید خواننده هتاک به مقدسات!
دعای زیبای ماه رجب
سنگ تمام احمدی نژاد برای مشایی
«خرس بزرگ» بر پیراهن پرسپولیس!
عیادت سرزده احمدي‌نژاد از یک بازیگر+ عکس
کمبود داروهای بیهوشی دلایل پشت‌پرده دارد
پادكست شنيدني درباره اعتكاف
هتک حرمت وهابیت به مرقد سومین مرد مسلمان تاریخ
تروریست‌های سوریه مرقد چه کسی را نبش قبر کردند؟
شعر / این نبش قبر، عقده ی دیرینه ی شماست