جمعه ١٧ مرداد ١٣٩٩
 


    جمعه ١٨ بهمن ١٣٩٢

    صلام رعیس!

   واکنش گسترده کم سوادها در شبکه های اجتماعی

    در این بسته خبری واکنش کاربران شبکه های اجتماعی اعم از یادداشت جدی، شعر طنز، سخنان مطایبه آمیز، تصاویر، پوستر، کاریکاتور و برخی کنایه ها نسبت به صحبتهاي رئيس جمهور به منتقدین قطعنامه ژنو جمع آوری شده است جالبه از دستش نديد! 

   

در این بسته خبری تلاش شده واکنش کاربران شبکه های اجتماعی اعم از یادداشت جدی، شعر طنز، سخنان مطایبه آمیز، تصاویر، پوستر، کاریکاتور و برخی کنایه ها نسبت به توهین روز گذشته به منتقدین قطعنامه ژنو جمع آوری و پس از ویرایش و برخی اصلاحات، منتشر شود

 


گفتنی است پست های ذیل اکثر از شبکه اجتماعی افسران و یکی دو شبکه اجتماعی دیگر و نیز برخی وبلاگ ها جمع آوری شده است و همینجا نیز دعوت می شود سایر کاربران، چنانچه مطالب قابل انتشاری دارند، ارسال نمایند تا از آنها استفاده شود.مجددا یادآوری می شود که در این بسته خبری تلاش شده از عبارات و تصاویر توهین آمیز خودداری شده و در برخی مواقع، برخی جملات با (...) ویرایش شوند؛ زیرا جدای از توهین شیخ حسن روحانی به منتقدین، به جهت جایگاه حقوقی قابل احترام رییس جمهوری، نباید نسبت به آن خدشه ای وارد شود.

و اما؛ واکنش کم سوادها به سخنان رعیس!:

***
ما پول نداشتیم بریم کلاسکو!!!
ما مثل تو زرنگ نبودیم بگو داس کو؟
اگه خیلی دکتری بگو راستگو
از وزیر صنعت بپرس اختیلاس کو!
اگه بی سواط نبودیم می پرسیدیم کیلاس کو؟!
سبد کالات (...) بگو پولاش کو؟!
شیخ حسن افراط گریو کردی پتکو
کردی خفه هر چی نطقو!!
خرت از پل گذشت و همه شدن بی سواط!!
تو هم شدی اکبر (...) ! بگو پسته هات کو!!
باشه بزا این چند سال هم بگذره!
می پرسم ازت پس میزهات کو؟!!

***

افسران - اینو که دیگه میشه گفت؟

***